Wyndham Grand Istanbul Europe Hotel Kurumsal İletişim ve Misafir İlişkileri Müdürü Sibel Mutlu Gür, en son kaleme aldığı yazısında otel işletmelerinin orta ve üst kademe yöneticilerinin stratejik düşünmeye bakış açısını irdelediliyor.

Stratejik yönetim ve düşünmenin, değişime ve yeniliklere açık olmayı, riskleri göze almayı ve sorunların üzerine gitmeyi gerektirdiğini vurgulayan Sibel Mutlu Gür, stratejik yönetim anlayışının her birimi kendi iç dinamiklerinde değerlendirerek sistematik bir yapı oluşturulmasını amaçladığını kaydediyor.

Sibel Mutlu Gür’ün otelcilikte stratejik düşünmenin önemini anlattığı yazısı şöyle devam ediyor:

“Stratejik düşünme; konuları çok yönlü ve geniş zamanlı ele almayı hedefler. Değişim günümüz koşullarının vazgeçilmezidir, talep ve koşullar değiştikçe yönetim anlayışı ve sunulan ürün/hizmetler de inovatif olmalıdır. Değişim risk almayı gerektirir, her yeni fikir uygulanabilir olmadığı gibi, yenilikler belli bir dönemin ihtiyacı olarak da karşımıza çıkabilir. Ancak sorunların üzerine gitmek her dönem ve durumda mutlak suretle başarıya götürecektir, en ufak sorun dahi göz ardı edilmeyip çözümü için şartlar dahilinde tüm riskler alınmalı stratejik uygulamalar ile daha iyi koşullar sağlanması hedeflenmelidir.

Stratejik düşünce esnekliği, inisiyatif kullanabilmeyi, yetkiyle beraber takdir hakkının da genişliğini gerektirirken; ne yazık ki her yönetici stratejik düşünce esnekliğine sahip olamayabiliyor. Stratejik düşünme vizyon sahibi olmayı da gerektiren bir olgu. Yaratıcı, yenilikçi, esnek ve her anlamda çok yönlü düşünmeyi amaçlamak beraberinde doğru yerde insiyatif kullanabilmek ve kullandırabilmeyi getiriyor. İnsan tüm doğasıyla aklın ve duyguların bir bütünüdür, takdir edilme duygusu da insan doğasının vazgeçilmezidir. Motivasyonun itici gücü takdirdir. Kişilerin iş hayatında uzun vadeli başarılara imza atması için takdir edilme duygusunun dönem dönem beslenmesi gerekir. Ancak bu belli konumdaki kişilere bağlanmamalı, kendi kendini takdir edebilme farkındalığının da geliştirilmesi faydalı olacaktır.

Otelcilikte stratejik düşünmenin önemi

GELECEKTEKİ FIRSAT VE TEHLİKELER

Stratejik düşünme bir işletmenin kalıcı olabilme ilkesiyle gelecekte karşılaşılabilecek fırsat ve tehlikeleri öngörebilmesini de sağlar. Yöneticilerin tek başına bu yapıyı sağlaması yeterli olmayacaktır, en küçük birimden başlayarak tüm örgüt yapısının bu düşünce tarzını benimsemesi karşılaşılan fırsatları yakalayabilme ve işletmeyi tehlikeye sokabilecek kriz durumlarından hızlı aksiyon alarak çıkabilmeyi sağlar.

Stratejik fikirleri uygulamaya koyarken etkili bir kontrol sistemi kurmanın yöntemlerini bulabilecek, tamamen bilimsel bakış açısıyla ele alınmalı, uygulamanın tüm aşamaları kontrol mekanizmaları ile oto kontrolü gerektirir. Gözlem, analiz, raporlama yöntemleri ile ilerlemenin ölçümlenmesi sağlanabilir. Aksaklıklar her birimin kontrolünde olmalı bir üst birim tarafından da denetimi sağlanmalı, denetim ve kontrol sürekli olmalıdır.

PLANLAMA İLE BAŞLAR

Stratejik yaklaşım elbette ki planlamanın başlamasıyla oluşan bir süreçtir. Plan, bir işin gerçekleştirilmesinde, uyulması tasarlanan düzen ve ilkeler bütününü ifade eder. Stratejik yaklaşımın en önemli eylemidir diyebiliriz. Hedeflenen amaca ulaşmak planlı bir çalışma ile mümkün olur, yol haritanız olmadan nereye gideceğinizi bilemezsiniz, “plan” iş ve faaliyetlerin yol haritasıdır. Plan her zaman yazılı bir halde olmayabilir, stratejik düşünmenin bir parçası olduğunda gelecekte izlenecek yol ile ilgili alınan kararların bütünüdür.

İş ve faaliyetleri önceden planlamak önemlidir. Ancak plan esnek olmalı, değişime ve gelişime açık tasarlanmalı, kontrolümüz dışındaki olaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

BİR STRATEJİK PLANA UZUN DÖNEM HARFİYEN UYMAK DEĞİŞEN KOŞULLAR DA MÜMKÜN OLMAYABİLİR, HEDEFİN OMURGASINI SAĞLAMAK ADINA GENİŞ BAKIŞ AÇISIYLA ÇOK YÖNLÜ BİR PLAN BELİRLEMEK STRATEJİK BİR TUTUM OLACAKTIR.

STRATEJİ SÜREÇLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Rekabet koşulları giderek artıyor. Strateji süreçlerimizi belirlerken turizm ve otelcilik alanında tesis sayısındaki artışı, rakiplerimizin sundukları hizmet kalitesi ve fiyat dengelerini göz önünde bulunduruyoruz. Rakip sayısının artışı çok ciddi bir fiyat rekabetini de beraberinde getiriyor. Fiyat baskısının satışlarımızı etkilememesi için, stratejilerimizi hizmet kalitemizin artırımı ve sürekliliğini sağlayabilmek üzerine inşa ediyoruz. Sektörünüz ne olursa olsun müşteri /misafirlerinize deneyim yaşatan bir kuruluş olduğunuzun farkında olmak önemli. İster bir hizmet ister biz ürün sunumu yapılıyor olsun, tüketiciler yaşadıkları deneyimi fiyatlandırırlar. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bir yandan inanılmaz bir ürün bolluğu ve çeşitliliği yaşanırken, bir yandan da kaliteye ulaşmak giderek kolaylaşıyor. Böyle bir rekabet ortamında ancak sunulan deneyim ve kalite ile ön plana çıkılabilir.

İşletme olarak inovatif hizmetler sunmayı amaçlayan, misafirlerimize standart hizmetin ötesinde tanımladığımız “üstün hizmet anlayışı” ile sunum yapan, teknolojik ve insan doğasının sürekli artan ihtiyaçlarına cevap verebilen, misafirlerimize salt bir ürün-hizmet sunumu yerine kaliteli deneyim yaşatmayı amaç edinen bir vizyonumuz var. Hizmette fark yaratma çağımızın önceliği konumundadır. Misafirlerimizin aklına ve kalbine odaklanarak unutamayacakları bir deneyim sunma birinci önceliğimizdir. Bize özgü olan, bizi farklı yapan tam da bu nokta. Her yer konaklama tesisi olabilir, koşullar elverdiğince herkes konaklama işletmeciliği yapabilir. Yatırımcılar için hizmet kalitesine dayalı bir kısıtlama, ölçümleme yatırım başlangıcında bir kota konulmaz. Ancak zaman geçtikçe tesisi bütünüyle ele aldığımızda anlaşılır ki herkes konaklama tesisi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek şekilde dizayn edemeyebilir, vizyon ve değerlerini hizmet kalitesini arttıracak şekilde kullanmayan kişilerin konaklama işletmeciliği yapamadığı ortaya çıkar, kestirmeleri kullanarak uzun yıllar süren bir yolculuk yapılması da mümkün değildir. Tüketiciye yaşatılan deneyim bizce farklılaşmanın en büyük anahtarıdır.

ZAMANLAMA NASIL PLANLANIYOR?

Stratejik davranışlar planlamaya dayalı olsa da zamansız bir kavramı ifade eder. Ne zaman ne gibi bir kriz ortamı ile karşılaşılacağı bilinmez, alınacak aksiyonların dönemin şartlarında olması önceliklidir. Bir zamanlama yapmak başlıklardan öteye geçmeyecektir. İçinde bulunduğumuz dönem her yeni gün iyi ve kötü birçok sürprizi de beraberinde getirmektedir. Öngörmek, geleceği planlamak ve bu doğrultuda geleceğe yatırım yapmak giderek zor hale geliyor. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir duruma stratejik düşünceden uzak kalmadan esnek bir bakış açısıyla yaklaşılmadır.